Ikke bruk tusenvis av kroner på bytte av bilpærer

I dag er det mange nye biler som selges med LED-lys, noe som på sikt vil gjøre at det sjelden eller aldri vil være nødvendig for eieren å skifte pærer. Denne utviklingen henger også tett sammen med hvordan mobilitet i stor grad er på vei å bli en tjeneste, der det i fremtiden sannsynligvis ikke …

Ikke bruk tusenvis av kroner på bytte av bilpærer Les mer »